คุณสมบัติของ ScreenToaster Recorder

ด้วยการอัปเดตล่าสุดของ ScreenToaster Recorder เป็นเวอร์ชัน 3.0 เราจึงได้เพิ่มคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้การจับภาพหน้าจอมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ยังใช้งานได้ง่าย ความตั้งใจของเราคือการสร้างซอฟต์แวร์การบันทึกหน้าจอที่มีประสิทธิภาพ เราได้เพิ่มจำนวนคุณลักษณะการบันทึกที่มีอยู่ของโปรแกรมมากขึ้น  วันนี้ขอยกมาอธิบาย 3 คุณสมับติ ได้แก่

1.ซูมเข้า / ซูมออกเครื่องมือ

เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด สามารถซูมเข้าและออกจากพื้นที่บันทึกภาพระหว่างกระบวนการจับภาพหน้าจอได้ หากต้องการซูมเข้า / ออกให้กดไอคอนแว่นขยายบนแผงบันทึกภาพ ช่วงการซูมที่มีอยู่คือ 16 เท่า; ค่าซูมปัจจุบันจะปรากฏที่แผงควบคุมใกล้ไอคอนซูม

2.Area Auto Detection

โหมดตรวจหาอัตโนมัติในบริเวณเป็นวิธีที่ดีในการเลือกพื้นที่บันทึก ในการดำเนินการนี้ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ปุ่ม “Capture video” และเลือก Area Auto Detection จากเมนู Dropdown list โปรแกรมจะวิเคราะห์โครงสร้างและเสนอกรอบการทำงานของพื้นที่บันทึกให้พอดีกับหน้าต่างทั้งหมด หรือแม้แต่บล็อกภายในพื้นที่ (Banner หรือ Widget YouTube เป็นต้น) โดยการกด ปุ่ม F1 หรือโลโก้สีส้มที่อยู่ถัดจากเส้นขอบของการจับภาพหน้าจอ

3.Last Area Selection

คุณลักษณะนี้ใช้งานได้ทั้งในการบันทึกภาพหน้าจอและโหมดถ่ายภาพหน้าจอ หากต้องการเลือกบริเวณที่เคยใช้เพื่อจับภาพหน้าจอ / สกรีนช็อต ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ปุ่ม “Capture video” หรือ “Screenshot” และเลือกตัวเลือก Last Area จากรายการเมนู Dropdown list หลังจากนั้นโปรแกรมจะเลือกพื้นที่ล่าสุดที่ใช้ในโหมดที่เลือก

และยังมีมีอีกหลายคุณสมบัติที่ยังไม่ได้เขียนถึงซึ่งเราจะมาบอกกันในบทความต่อไป ท่านสามารถติดตามเพื่ออ่านบทความที่น่าสนใจต่างๆของเราได้ทางเมนู Blog ค่ะ